SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji svůj souhlas s tím, aby společnost ZMSM-STAVBY s.r.o.  se sídlem Navrátilova 1421/11, Nové Město, 110 00 Praha 1 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat. Dále prohlašuji, že znám svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.